Keluaran Singapore Periode : Senin, 16 Oktober 2017 7820
Next Draw Result 17 : 45
Keluaran China Periode : Selasa, 17 Oktober 2017 2103
Next Draw Result 19 : 45
Keluaran Sydney Periode : Selasa, 17 Oktober 2017 4294
Next Draw Result 15 : 45
Keluaran Korea Periode : Selasa, 17 Oktober 2017 7641
Next Draw Result 19 : 45
Keluaran Japan Periode : Senin, 16 Oktober 2017 3128
Next Draw Result 21 : 45
Keluaran Hong Kong Periode : Senin, 16 Oktober 2017 1806
Next Draw Result 22 : 45